Warunki przyznania premii 60 tyś na zakup stada początkowego

Warunki przyznania premii 60 tyś na zakup stada początkowego w ramach Poddziałania: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, Operacja typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Szczegółowe warunki, przyznawania pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

Umowy kontraktacyjne zawierane będą w pierwszej kolejności z rolnikami, którzy całą premię przeznaczą na zakup stada początkowego.