Forum

Forum Tematy Wpisy Ostatni wpis
Brak nowych wpisów
Ceny bydła i wołowiny na świecie. Interesujące farmy i organizacje na świecie. Lokalny i międzynarodowy rynek bydła i wołowiny. Dynamika spożycia wołowiny na świecie. Przyszłościowe kierunki zbytu.
85 86
Brak nowych wpisów
Jakie rasy bydła mięsnego warto hodować w naszych warunkach. Mocne i słabe strony poszczególnych ras
84 84
Brak nowych wpisów
Dlaczego całe przedsięwzięcie zaczęło się o rasy Galloway? W czy inne jej ustępują? Czy warto poświęci przyrosty na rzecz jakości?
66 66
Brak nowych wpisów
O sukcesach i trudnościach w hodowli bydła na co dzień
80 80
Brak nowych wpisów
Co ile kosztuje? Koszty i kwestia opłacalności od kuchni. Dane z pierwszej ręki.
72 73
Brak nowych wpisów
Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw; Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach PROW na lata 2014–2020.
82 88
Brak nowych wpisów
Poddziałanie 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014 - 2020
511 511
Brak nowych wpisów
Dyskusję i pomysły dotyczące Podkarpackiej Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia oraz nowych kierunków i metod jej działania
67 67