Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe ,,Dolina Strugu”, jako lider Podkarpackiej Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia, poszukuje rolników dysponujących gruntami o powierzchni od 3 hektarów zainteresowanych rozpoczęciem hodowli bydła mięsnego.

Osoby, które zadzwonią pod numer telefonu 661 764 610, zgłoszą się do kancelarii parafialnej lub zapiszą się za pośrednictwem tej strony internetowej będą mogły:

  • otrzymać pomoc w pozyskaniu 100% bezzwrotnej premii w kwocie do 60 tysięcy złotych, na zakup stada początkowego liczącego dziesięć sztuk z operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw realizowanej przez ARiMR,
  • uczestniczyć w sieci producentów, w ramach której przewiduje się wieloletnie umowy kontraktacyjne na skup żywca wołowego w cenie planowanej 15 złotych za kilogram.

Biorąc pod uwagę dotychczasową nieopłacalność produkcji rolnej, jak też coraz większe obszary ziemi nieuprawianej zachęcamy wszystkie osoby, a zwłaszcza te, które dysponują niewykorzystanymi gruntami rolnymi, do zainteresowania się przedstawioną ofertą.

W związku z bardzo krótkimi terminami składania wniosków o dotacje na rozpoczęcie hodowli prosimy o szybkie wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz o kontakt z doradcą Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który pomoże opracować kompletny wiosek do ARiMR.

Koordynator Podkarpackiej Grupy Operacyjnej
Kazimierz Jaworski
tel: 661 764 610
e-mail: koordynator@ekokrowy.pl